Абетка професій


Електронна версія книги (читати книгу онлайн)

Вибір професії – важлива ланка у життєвому і професійному становленні людини. У зв’язку з цим особливо актуальним стає набуття дітьми адекватних уявлень і знань про сучасну професійну діяльність, формування у них психологічної готовності до вибору майбутньої професії
та трудової діяльності.
Збірник для дітей «Абетка професій» сприятиме створенню в школярів молодших та середніх класів системи уявлень про світ професій та ціннісному ставленню до праці.
Пропонується для позашкільного читання дітьми молодшого та
середнього шкільного віку.