Аристократка без соціального статусу


Електронна версія книги (читати книгу онлайн)

Повість відомої української письменниці Олесі Омельченко «Аристократка без соціального статусу» – новаторська як за змістом, так і за формою. Книга засвідчує високу майстерність прозаїкині.
Від просторіні осяйного кохання з юності, яке героїня Владислава пронесла через усе життя, до фатально-важких часів Другої світової війни, картини якої переплітаються з болючим сьогоденням, до глибоких переживань і душевних злетів – веде нас повість шляхами героїчної боротьби особистості за любов, за волю і свободу вибору, за незалежність високості українського духу. Шляхетність, здатність на самопожертву, любов до роду та рідного краю є священними в житті
і основними рисами характеру героїв повісті, які стають духовними джерелами для відкриттів у самому собі.
Героїня, аристократка без соціального статусу, вірить у вічність та красу справжньої Любові, у невичерпність сили духу Людини з великої літери.
Поезія, іронія, гумор, філософські роздуми, спогади та форма сну – притаманні багатому на мовні тропи стилю письменниці.
Повість читається легко. Сюжет напружений. Колізії твору несподівано змінюються, але це лише підсилює гармонійність подій у творі.