РОБОТА ВЧИТЕЛЯ З РОЗВИТКУ ЧИТАЦЬКИХ НАВИЧОК У ДІТЕЙ


Електронна версія книги (читати книгу онлайн)

    Сучасний процес здобування освіти постає як цілеспрямований процес передавання / приймання, засвоєння ключових знань, умінь, навичок й актуальних способів пізнавальної діяльності людини з урахуванням індивідуальних особливостей особистості. У нашому навчально-методичному посібнику зібрано рекомендації для вчителів, які підвищують кваліфікацію з мовно-літературної галузі й навчають дітей з особливими освітніми потребами, заохочують їх до опанування шрифту Брайля або слухання текстів з метою долучення до українського соціально-культурного простору.

    Посібник підготовлено в рамках науково-дослідницької теми: «Соціально- гуманітарна освіта і особистість: сучасні змістовні трансформації» (ДНУ «УкрІНТЕІ», реєстраційний номер 0118U004951 від 2018 р.) та отримав ISBN.