За нашу і вашу свободу І


Електронна версія книги (читати книгу онлайн)

Мета колективної монографії #ЗА НАШУ І ВАШУ СВОБОДУ має практичне спрямування за серією «Учитель: advanced level» та допомогти учителю гуманітарних дисциплін закладів середньої освіти здійснювати комплексне інструментарне забезпечення краєзнавчими матеріалами за окресленою темою. Матеріали підготовлено в рамках науково-дослідницької теми: «Соціально-гуманітарна освіта і особистість: сучасні змістовні трансформації» (ДНУ «УкрІНТЕІ». реєстраційний номер 0118U004951 від 05.06.2018 р.). У підготовці матеріалів монографії брали участь: науковці, учителі закладів освіти Дніпропетровщини та зарубіжжя. Матеріали подаються в авторській редакції, відповідальність за точність викладених у публікаціях фактів несуть автори.
Вченою радою КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР» від 31.03.2022 року № 5 рекомендовано для методичного застосування у освітньому просторі школи.